Workshop z Importerami

Po siedmiu edycjach PTF SKFS zdecydowano oddać projekt pod ocenę importerów. W tym celu zorganizowano z nimi na początku kwietnia spotkanie, na którym analizie poddano wszystkiem etapy realizacji projektu, Workshop pozwolił również na wyznaczenie ogniw PTF SKFS, które można poprawić.