Specyfikacje pojazdów nominowanych do testu

Kapituła PTF SKFS opracowała specyfikacje dla segmentów aut na podstawie której określane będą specyfikacje pojazdów biorących udział w teście. Auta nominowane do testu są w analogicznej wersji wyposażenia i specyfikacji technicznej. Działanie to zapewnia obiektywną ocenę fleet managerów.

KLUCZ DO SPECYFIKACJI