Reżim sanitarny na teście

PTF SKFS Alternative zostanie przeprowadzony przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym na ten czas reżimem sanitarnym.

  • Jazdy testowe odbywać się będą w obsadzie jednoosobowej.
  • Wszystkich uczestników testu obowiązywać będzie w sali odpraw noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego ok 1,5 m.
  • Ankiety oceny pojazdów wypełniane będą w wersji elektronicznej za pośrednictwem telefonów uczestników testu. Udostępnione również zostaną tablety,  które po każdym użytkowniku będą poddawane dezynfekcji.
  • Organizator zapewni pakiet sanitarny dla wszystkich uczestników testu (maseczki, płyn do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe).
  • Samochody pomiędzy jazdami testowymi poddawane będą dezynfekcji (klamki, kierownica, drążek skrzyni biegów, deska rozdzielcza, uchwyt pasa bezpieczeństwa).
  • Przerwa kawowa serwowana będzie w zadaszonej przestrzeni otwartej.

Zasady postępowania w przypadku pojawienia się na teście osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19:

1. Uczestnik PTF, u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące o możliwości zakażenia COVID-19 (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora Biura SKFS.
2. Dyrektor Biura SKFS wyznacza osobie z podejrzeniem zakażenia COVID-19odizolowane miejsce, w którym osoba ta jest zobowiązana przebywać do czasu zorganizowania sobie transportu.
3. Osoba z podejrzeniem zakażeniaCOVID-19powinnapostępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
4. Dyrektor Biura SKFS zawiadamia Kapitułę PTF, Zarząd SKFS oraz kierownictwo Hotelu Lamberton o obecności na PTF osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 oraz dodatkowo wysyła tą informację drogą elektroniczną.
5. Dyrektor Biura SKFS wraz z przedstawicielami Kapituły PTF oraz Zarządu SKFS przygotowuje listę uczestników PTF obecnych w tym samym czasie i miejscu, w których przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia COVID-19.
6. Dyrektor Biura SKFS niezwłocznie zawiadamia właściwą terytorialnie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o obecności na PTF osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 i wrazz przedstawicielami Kapituły PTF oraz Zarządu SKFS stosują się ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
7.  Jeśli w czasie trwania PTF wśród uczestników zostanie potwierdzony pozytywny wynik badania w kierunku SARS-CoV-2 to PTF zostaje przerwany, a Dyrektor Biura SKFS niezwłocznie zawiadamia kierownictwo Hotelu Lamberton oraz właściwą terytorialnie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wraz z przedstawicielami Kapituły PTF oraz Zarządu SKFS stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

fot. www.pexels.com.pl