Zwycięzcę w PTF SKFS wyłania się wg kryteriów oceny. Każde kryterium ma przyporządkowaną wagę wg której wymnażany jest wynik, co daje wartość finalną w rankingu końcowym. Na wynik końcowy ma wpływ łącznie 7 kryteriów z których subiektywna ocena fleet managera ma 40% wagi  na wynik końcowy.

 

Wagi określone są w regulaminie PTF SKFS (LINK DO REGULAMINU)

Kryteria oceny pojazdów:
– ocena wyglądu zewnętrznego
– ocena funkcjonalności wnętrza
– ocena z jazdy testowej
– koszt zakupu + serwisowania
– wartość rezydualna
– zużycie paliwa
– emisja CO2

Koszt zakupu i koszt serwisowania
Koszt zakupu przygotowywane są przez członków Kapituły na podstawie cen obowiązujących na maj b.r.. Menadżerowie należący do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych w 2019 roku, w obszarze kosztów serwisowych zacieśnili współpracę z firmami CFM.

Zadaniem firm CFM jest przygotowanie rat serwisowych wg kryteriów:

  • Flota z branży FMCG lub uslugi
  • Stan floty ok. 150 samochodów
  • Okres wynajmu – 36 miesięcy
  • Przebieg całkowity – 120 tys. km
  • Przeglądy i naprawy eksploatacyjne wyłącznie w ASO
  • Pojazd nieobrandowany
  • Amortyzacja wliczona w ratę
  • Samochód zastępczy bez limitu dziń/przebieg

Wartości rezydualne
Wartości rezydualne pojazdów biorących udział w teście opracowuje Partner Merytoryczny projektu – firma EurotaxGlass’s. Wartości rezydualne pojazdów przyjęte są dla przebiegu 120 tys. km oraz użytkowania przez 36 miesięcy.

Zużycie Paliwa
Zużycie paliwa mierzone jest na podstawie danych zebranych podczas testu. Auta dotankowywane są do pełna „pod korek” przed testem i po teście. Dodatkowo dane dot. zużycia paliwa weryfikowane są z wynikami pomiarów dokonanych przez system telematyczny podczas części praktycznej testu.

Emisja CO2
Emisja CO2 samochodów biorących udział w teście zbierana jest od importerów i weryfikowana z katalogiem SAMAR.