Przez dwa dni fleet managerowie należący do SKFS testują pojazdy na trasie obejmującej 35 km odcinków miejskich  i podmiejskich oraz od 2019 roku odcinek autostrady A2.  Każdego dnia testowane są pojazdy wg segmentów, aby nie zakłócać obiektywnej oceny fleet managerów. Każdy pojazd  biorący udział w teście wyposażony zostaje w system GPS, w celu bieżącej kontroli nad pojazdami w czasie jazd testowych.

 

 

W związku z panującą w Polsce pandemią koronawirusa wprowadzono ograniczenia związane z udziałem w PTF.

– Możliwy jest udział w wyłącznie jednym z dwóch dni PTF SKFS (16 lub 17 września).
– Maksymalna liczba uczestników w poszczególnych dniach to 40 osób.
– Zrezygnowano z organizacji pikniku flotowego.
– Jazdy odbywać się będą w godzinach 9.00-18.00. Zakończone zostaną wspólną kolacją.
– Zrezygnowano z możliwości testowania aut w składach kilkuosobowych.

 

Ocena pojazdu dokonywana przez fleet managera jest składową wpływającą na wynik końcowy PTF SKFS. Dokonywana jest ona podczas praktycznej części testu. Uczestnicy wypełniają karty oceny pojazdu.

Harmonogram części praktycznej

Skala oceny:

Ocena pojazdu jest  wykonywana  w skali  od  1 do 7 pkt., według zasady, że  4  pkt. wystawia  się  dla  kryterium  które  w niczym nie odbiega od przyjętego standardu dla samochodu flotowego. Wystawienie oceny od 6 do 7 pkt. świadczy o ponadstandardowej ocenie przez testującego, wystawienie oceny poniżej 4 pkt. świadczy że w ocenie testującego samochód odbiega od przyjętego powszechnie standardu flotowego.

Jak oceniane są pojazdy w czasie praktycznej części PTF?

  • Podczas dokonywania oceny wnętrza pojazdu szczególną uwagę zwraca się na jego ergonomię oraz deski rozdzielczej, ilość i rozmieszczenie dodatków takich jak schowki, uchwyty, półki w drzwiach, możliwość podłączenia mediów zewn., USB, atrakcyjność rozwiązań oraz jakość materiałów i wykończenia deski rozdzielczej, tapicerki itp.
  • Ocenę przestrzeni bagażowej dokonuje się pod względem jej standardowej pojemności, możliwości zwiększenia przestrzeni bagażowej, wyposażenia dodatkowego, schowków i pojemników.
  • Podczas oceny systemów bezpieczeństwa zwraca się  uwagę na  liczbę i  rozmieszczenie poduszek i kurtyn powietrznych.
  • Podczas  jazdy  testowej  szczególną  uwagę  zwraca  się  na  wszystkie parametry oceny  pojazdu,  komfort  zawieszenia, poziom   hałasu,  widoczność z pozycji kierowcy, dynamikę silnika, działanie skrzyni biegów w miarę możliwości oceń działanie systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy.