Profesjonalny Test Flotowy SKFS to projekt badawczy realizowany przez Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych. Składa się trzech etapów i trwa łącznie 10 miesięcy. Część teoretyczna PTF SKFS rozpoczyna się w lutym b.r. Auta do testu nominowane są przez Członków grupy projektowej PTF SKFS na podstawie dostępnych na rynku flotowym modeli aut o napędach PHEV oraz BEV.  Część praktyczna PTFA SKFS trwa dwa dni. Fleet managerowie należący do SKFS testują pojazdy na trasie obejmującej 35 km (PHEV)/12 km (BEV) odcinków miejskich  oraz odcinek autostrady A2.  Pojazdy testowane są wg segmentów, aby nie zakłócać obiektywnej oceny fleet managerów. Każdy pojazd  biorący udział w teście wyposażony zostaje w system GPS, w celu bieżącej kontroli nad pojazdami w czasie jazd testowych. Ocena pojazdu dokonywana przez fleet managera jest składową wpływającą na wynik końcowy PTF SKFS. Dokonywana jest ona podczas praktycznej części testu. Zwycięzcę w PTF SKFS wyłania się wg kryteriów oceny. Każde kryterium ma przyporządkowaną wagę, wg której wymnażany jest wynik, co daje wartość finalną w rankingu końcowym.

Kryteria oceny pojazdów:
– ocena wyglądu zewnętrznego
– ocena funkcjonalności wnętrza
– ocena z jazdy testowej
– koszt zakupu
– koszt serwisowania
– wartość rezydualna
– zużycie paliwa
– zużycie energii
– zasięg
– emisja CO2

 W tym roku testowane będą auta w kategoriach:
PHEV: C, D, Crossover Mały, Crossover Duży, SUV,
BEV: C, Crossover Mały, Crossover Duży.