Zmiana metodologii wyłaniania zwycięzców

Zgodnie z zasadą, że wszystko się zmienia, nadszedł czas na zmiany metodologii wyłaniania zwycięzców w teście. Decyzja o testowaniu w tegorocznej edycji pojazdów PHEV i BEV niosła za sobą konieczność weryfikacji i aktualizacji dotychczasowej metodologii. Została ona rozbudowana o dwa dodatkowe kryteria: zasięg oraz energię elektryczną. Co się kryje pod tymi hasłami?

Energia elektryczna: Pojazd, który wg pomiaru dokonanego przez system Flotman podczas części praktycznej testu wykaże się najniższym zużyciem energii elektrycznej otrzyma więcej punktów w rankingu. Kryterium to dotyczy zarówno PHEV jak i BEV.

Zasięg: Pojazd który w czasie testu wykaże się największym zasięgiem w zestawieniu ze średnią w segmencie otrzyma najwięcej  punktów w rankingu. Kryterium to dotyczy zarówno PHEV jak i BEV.

W przypadku pojazdów BEV z metodologii zostało wyłączone kryterium paliwa.

Zachęcamy do zapoznania się z tegoroczną metodologią wyłaniania zwycięzcy PTF SKF:

Metodologia oceniania pojazdów PTF SKFS 2021