Kapituła projektu

Grupę projektową PTF tworzą członkowie SKFS. Osoby te poświęcają swój prywatny czas na cykliczne spotkania podczas których opracowują regulamin, specyfikacje pojazdów,  nominują auta do testu. To właśnie członkowie Kapituły czuwają nad prawidłowym przebiegiem praktycznej części.

W tym roku Kapitułę tworzą:

Andrzej Chocyk
Piotr Gello
Halszka Gwiżdż
Szymon Jatczak
Kasia Kalinowska
Robert Kolarczyk
Leszek Piórkowski

 

Tegoroczne spotkania grupy projektowej PTF odbywają się w niecodziennej formule, bo online.