Uczestnikami testu jest 190 fleet managerów należących do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Stowarzyszenie  Kierowników  Flot  Samochodowych   zostało  utworzone  w  2005  roku  w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce.

Na dzień rejestracji SKFS w KRS członkowie stowarzyszenia zarządzali 8 000 pojazdów. W chwili obecnej liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga blisko 100 tys.. Początkowo w stowarzyszeniu zrzeszonych było 16 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 199 osób.

Kto może należeć do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych?

Członkiem SKFS może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie zamieszkujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Członek zwyczajny SKFS musi pełnić funkcję wiodącą w zarządzaniu flotą samochodów służbowych. Jednym z wymogów, które musi spełnić kandydat na członka jest zarządzanie flotą minimum 20 pojazdów.