Uczestnikami testu są Członkowie Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Stowarzyszenie  Kierowników  Flot  Samochodowych   zostało  utworzone  w  2005  roku  w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce. Na dzień rejestracji SKFS w KRS członkowie stowarzyszenia zarządzali 8 000 pojazdów. W chwili obecnej liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga blisko 92 tys.. Początkowo w stowarzyszeniu zrzeszonych było 16 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 188 osób.