logo male

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych 

Mail: info@skfs.pl

Telefon: +48 664 468 756

Strona www:  www.skfs.pl

 

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 2005 roku w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce.

Na dzień rejestracji SKFS w KRS członkowie stowarzyszenia zarządzali 8 000 pojazdów. W chwili obecnej liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga blisko 92 tys.. Początkowo w stowarzyszeniu zrzeszonych było 16 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 188 osób.

Priorytetem SKFS jest upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy członkami SKFS. Misję tą stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie szkoleń i spotkań oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kierowców poruszających się samochodami służbowymi. Wartością nadrzędną stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu w zarządzaniu flotami. Przejawia się to poprzez aktywność społeczną członków Stowarzyszenia we wszelkich inicjatywach na rynku flotowym oraz okołoflotowym (eventy, kampanie, projekty szkoleniowe). Członkowie SKFS uczestniczą w roli prelegentów w eventach flotowych. Stowarzyszenie bierze udział w publikacjach przygotowując eksperckie opracowania. Jednym z celów naszej działalności jest ochrona środowiska. Program „zielonej floty” realizowany jest poprzez wykorzystywanie w eksploatacji pojazdów materiałów, które w możliwie niewielkim stopniu wpływają na zanieczyszczenie środowiska. W działalności SKFS dużą uwagę przykładamy do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.