Profesjonalny Test Flotowy SKFS składa się trzech etapów i trwa łącznie 10 miesięcy. Część teoretyczna PTF SKFS rozpoczyna się w marcu b.r. i trwa do końca sierpnia. Punktem kulminacyjnym projektu jest praktyczna część którą są jazdy testowe nominowanymi pojazdami przez dwa dni. Zakończenie jazd testowych jest równocześnie rozpoczeciem trzeciego etapu projektu – wyłaniania zwycięzcy. Ta część projektu uwieńczona zostaje publikacja Vademecum PTF SKFS, która ma miejsce w grudniu.

Część praktyczna PTF SKFS trwa dwa dni. Każdego dnia testowane są inne segmenty pojazdów, aby nie zakłócać obiektywnej oceny fleet managerów.

16 września – dzień I

08.00-08.20 – REJESTRACJA/PORANNA KAWA
08.20-09.00 – Odprawa przed testem
09.00-13.00  – Test w ruchu po wyznaczonych przez organizatora trasach
13.00-14.00  – LUNCH
14.00-19.00  – Test w ruchu po wyznaczonych przez organizatora trasach

17 września – dzień II

08.00-08.20 – REJESTRACJA/PORANNA KAWA
08.20-09.00 – Odprawa przed testem
09.00-13.00 – Test w ruchu po wyznaczonych przez organizatora trasach
13.00-14.00 – LUNCH
14.00-18.00 – Test w ruchu po wyznaczonych przez organizatora trasach
18.30-20.00 – Piknik Flotowy
20.00-24.00 – Wieczór Integracyjny

* Drugi dzień testu jest dniem otwartym dla mediów.