Grupa Projektowa wybrana

Znany jest skład grupy projektowej Profesjonalnego Testu Flotowego’21. XII edycję testu organizować będzie Kapituła, którą tworzy 10 Członków Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.
Są to:
Przemysław Aleksandrowicz
Radziszewski Bartosz
Andrzej Chocyk
Piotr Gello
Szymon Jatczak
Robert Kolarczyk
Piotr Ostrowski
Andrzej Piasecki
Marek Suchorzebski
Tomasz Ziamek

Zadaniem grupy projektowej jest przygotowanie listy nominowanych pojazdów, dobór ich specyfikacji oraz opracowanie metodologii wyłaniania zwycięzców PTF SKFS. Kapituła odpowiada również za przygotowanie i przeprowadzenie praktycznej części testu.